Major Arcana: ไพ่ 0 The Fool

0 THE FOOLไพ่ The Fool : ไพ่มนุษย์เจ้าสำราญ

ความหมายโดยรวม : ไพ่มนุษย์เจ้าสำราญ เฮฮาปาร์ตี้ไปเรื่อยๆไม่ยึดติด อีกแง่หนึ่งก็เหมือนคนโง่ที่แม้เห็นหน้าผาแล้วก็ยังเดินไปต่อ
การงาน : ล่องลอย ยังไม่มีงานเป็นหลักแหล่ง หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรือบันเทิง 
การเงิน : ฟุ่มเฟือย มีการใช้จ่ายเพื่อความสุขของตัวเองอย่างมาก
สุขภาพ : ปกติ
ความรัก : ไม่ยึดติด มีไปเรื่อยๆไม่จริงจัง 
โชคลาภ : มีบ้างเล็กน้อย

Overall meaning : The human epicurean cards who is not stress and worry as well as the purity, innocence, and open-hearted energy of a child. Another aspect is like a foolish man who was seen the cliff and then walking continued.
Work: Do not have a permanent job or work-related travel or entertainment.
Finance: Extravagant, having spent so much for own happiness.
Health: Normal
Love: Buck or aren’t ready for a commitment and true love.
Fortune : Have a little.

ความหมายของไพ่ต่างๆนี้กลั่นออกมาจากประสบการณ์ในการดูไพ่ส่วนตัว อาจจะไม่ตรงกับตำราบางเล่ม แต่ก็ไม่คลาดเคลื่อนออกไปจากหลักการโดยรวมค่ะ เพราะอาจารย์เองเวลาดูดวงจะอาศัยองค์ประกอบในหลายๆด้านโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกกันว่า “สัมผัสที่หก” มาประกอบการดู อีกประการข้อความต่างๆในเว็บนี้ทั้งหมดสามารถแชร์ copy ไปใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องให้เครดิตอะไรก็ได้ค่ะ อาจารย์เชื่อมั่นในพลังของการให้โดยไม่หวังผล การให้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่สิ่งดีๆได้เสมอค่ะ

The meaning of these cards is distilled from the experience of viewing personal cards. Although this information may not correspond to some textbooks, it does not deviate from the general principles. Because I am using my horoscope in many areas, especially the so-called “sixth sense”. Also, all the text on this website can be shared and copied to use without needing to give any credit. I believe in the power of giving without results. Giving able to change the world to good things always.

เทพปกรณัมตัวแทนของไพ่ :

เทพไดโอนีซุส (Dionysus) หรือ แบคคัส (Bacchus) เทพเจ้าแห่งเหล้าองุ่นและความเป็นอิสระเสรี เป็นบุตรของมหาเทพซีอุส(ซูส) และเจ้าหญิงสิมิลี ซึ่งนับว่าเป็นเทพที่อายุน้อยที่สุดองค์หนึ่งในสิบสองเทพโอลิมปัส ก่อนที่เทพไดโอนีซุสจะกำเนิดนั้น เจ้าหญิงสิมิลีได้รับคำยั่วยุชักจูงจากพระนางเฮร่าซึ่งได้แปลงกายมาเป็นคนรับใช้ของเจ้าหญิงสิมิลี มาหลอกล่อให้นางอยากเห็นรูปร่างที่แท้จริงของเทพซีอุส

เจ้าหญิงสิมิลีหลงเชื่อ จึงได้ให้เทพซีอุสในรูปมนุษย์ ไปสาบานกับแม่น้ำสติ๊กซ์ ว่าจะให้ของขวัญแก่นาง แล้วเจ้าหญิงสิมิลี ก็ให้เทพซีอุสแสดงร่างที่แท้จริงออกมา แต่เมื่อซีอุสเผยร่างจริงแล้ว ด้วยความที่เจ้าหญิงสิมิลีเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาจึงทนพลังแห่งเทพไม่ได้ทำให้ร่างมอดไหม้ไป แต่เทพไดโอนีซุสที่อยู่ในครรภ์นั้นมีพลังของเทพเจ้าอยู่จึงไม่สลายไป เทพซีอุสจึงนำเทพไดโอนีซุสไว้ที่ขาของตน เมื่อเทพไดโอนีซุสถือกำเนิดขึ้นมา มหาเทพซีอุสได้ฝากให้เทพเฮอร์เมสและ พวกนิมฟ์ล นางไม้ นำไปดูแล พวกนิมฟ์ล ได้สอนให้เทพไดโอนีซุส ปลูกพืชต่างๆ โดยเฉพาะองุ่น ต่อมาพระองค์ได้ทดลองนำองุ่นไปหมักเอาไว้ และก็ได้ค้นพบ น้ำองุ่นที่รสชาติดีอย่างประหลาด ที่ยิ่งดื่ม ยิ่งมึนเมา ยิ่งอยากดื่ม ยิ่งสนุกสนาน พระองค์จึงได้เผยแพร่การทำไวน์องุ่นไปทั่วแดน

พระองค์ทรงมีนิสัยรักการเดินทางเป็นชีวิตจิตใจ ชอบท่องเที่ยวไปทุกหนแห่ง มีความสนุกสนานร่าเริง เมื่อผ่านไปยังแหล่งชุมชนใด มักชอบสอนให้ประชาชนทำเหล้าองุ่น ทำให้มนุษย์มีความอิ่มหนำสำราญ และต่อมาเทพซีอุส ได้รับพระองค์ไปเป็นเทพโอลิมปัสอีกพระองค์

เทพไดโอนีซุสเป็นเทพของการเกษตรกรรม และการละคร นอกจากนั้นก็ยังรู้จักกันในนามว่า “ผู้ปลดปล่อย” (Liberator) ที่ปลดปล่อยส่วนลึกของตนเองโดยทำให้คลั่ง หรือให้มีความสุขอย่างล้นเหลือ ด้วยเหล้าองุ่น หน้าที่ของไดโอนีซุสคือเป็นผู้สร้างดนตรีออโลส (aulos) และยุติความกังวล (เทพไดโอนีซุส และเทพีดิมีเตอร์ เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่ชาวกรีกและโรมันให้ความเคารพบูชายิ่งนัก)

Mythology representing cards :

Dionysus, or Bacchus, is the god of wine and freedom. He was the son of the great god Zeus and Princess Similee. He is one of Olympus’ twelve gods, and one of the youngest. Before the birth of the god Dionysus, Princess Similee had been tempted by Hera, who had transformed into Princess Similie’s servant, seducing her to want to see her true body of Zeus.

Princess Similee was convinced and asked Zeus (human form) to swear to the River Stix that Zeus have to give a present to her. After that, Princess Similee ordered the god Zeus to show his true form. Princess Simili couldn’t bear the gods’ strength because she was simply a human person, therefore her body was burned when Zeus revealed her true form.

However, Dionysus, who was in the princess’s womb, had the power of the gods, so he did not dissolve. Therefore, Zeus took Dionysus by his leg. When Dionysus was born, the great god Zeus gave Hermes and the Nymphs to take care of them. The Nymphs taught Dionysus to grow crops, especially grapes. Later, Dionysus experimented with fermenting grapes and discovered a strangely delicious grape juice. The more people drink this grape juice, the more they get drunk, want to drink, and have fun. So he spread the wine-making throughout the country.

The god Dionysus had a love of travel as his soul and was fond of traveling everywhere, so he had fun. When passing through any community, he likes to teach people how to make wine. Hence, it makes human beings full and satisfied. Later, Zeus took him as another god Olympus.

Dionysus is the god of agriculture and drama. It is also known as the “Liberator” that liberates the depths of itself by making it mad or exuberant with wine. The role of Dionysus was as the creator of the music aulos and an end to anxiety. (Dionysus and goddess Dimeter Is the god of fertility Which the Greeks and Romans greatly worship)

อ.หญิง : ID Line : 4588314
แฟนเพจ : ดูไพ่ยิปซี yipseedd.com
yipseedd.com

ให้คะแนนบทความนี้
[Total: 1 Average: 5]

Comments

comments

Comments are closed.